Pleziervaart in de Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa en strekt zich uit over een lengte van 42 kilometer. Het is een mooi en boeiend maar ook druk bevaren gebied waar zee- en binnenvaart intensief gebruik maken van de rivier en de havens. Er varen 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen per jaar. Als  ‘recreant’  mag je sommige delen van de havens helaas niet in. Dit zijn de havenbekkens: plekken waar schepen kunnen aanleggen. Ben je van plan om in en rond de haven van Rotterdam te gaan varen, wees dan extra alert en bereid je reis goed voor. De vele watertaxi’s zorgen voor (extra) hoge golven. Let dus op!

Heb je vragen aan onze expert?
Mail naar redactie@daemesenheeren.nl

Verplicht in de haven van Rotterdam!

 • Blijf zoveel mogelijk stuurboordwal (rechts) varen.
 • Hou duidelijk je koers aan, steek recht over.

Tips voor varen in de haven van Rotterdam:

 • Een marifoon is zeer aan te raden in dit gebied. Je hoort de verkeersleiding en de scheepvaart. Daarnaast kun je ondersteuning van de verkeersleiding vragen als je onzeker bent.
 • Geef beroepsvaart de ruimte. Ze varen sneller dan je denkt en kunnen slecht van koers veranderen.
 • Hou in de bochten afstand. Hoe langer het beroepsschip is, hoe groter de bocht is dat hij moet maken. Vaak snijdt beroepsvaart de bocht af. Hou daar rekening mee.
 • Kijk vaak achterom! Een groot schip mag een dode hoek hebben van 350 meter. Voor je het weet zit je in zijn dode hoek.
 • Ga nooit voor een ander schip langs. Passeer altijd langs de achterkant.
 • Hou afstand bij kruisingen. Zorg dat je goed zicht hebt voordat je oversteekt.

Artikel 3.10 Pleziervaart en zeilvaart in de haven

 1. Het is verboden zich met een pleziervaartuig in de haven te bevinden, voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging, tenzij:
  A. Het schip zich bevindt in:
  1. Een jachthaven;
  2. De Parkhaven, voor zover het schip zich begeeft van de Nieuwe Maas naar de Parksluizen en omgekeerd;
  3. Een haven ten oosten van de Erasmusbrug.
  B. Het schip zich rechtstreeks en zonder onderbreking begeeft naar een in de haven gelegen jachthaven, private ligplaats of werf.
 2. Het is verboden met een schip dat uitsluitend door middel van zeilen wordt voortbewogen te varen in de haven, voor zover deze onder invloed staat van getijdenbeweging

Meer praktische informatie